Xe ô tô Vinfast

VinFast VF5

Giá xe Thuê Pin: 468.000.000 VNĐ

Giá xe đã bao gồm pin: 548.000.000 VNĐ

xem chi tiết

VinFast VF6

Bản BASE: 765.00.000 VNĐ

Bản PLUS: 855.000.000 VNĐ

Xem chi tiết

VinFast VF7

Bản BASE: 999.000.000 VNĐ

Bản PLUS: 1.199.000.000 VNĐ

Xem chi tiết

VinFast VF9

Bản ECO: 1.984.000.000 VNĐ

Bản PLUS: 2.169.000.000 VNĐ

xem chi tiết

VinFast VF8

Bản ECO: 1.290.000.000 VNĐ

Bản PLUS: 1.490.000.000 VNĐ

Xem chi tiết

 VinFast VFe34

Giá xe Thuê Pin: 710.000.000 VNĐ

Giá xe đã bao gồm pin: 830.000.000 VNĐ

Xem chi tiết

Đăng ký tư vấn/lái thử