Xe ô tô Vinfast

VinFast Lux SA2.0

Bản tiêu chuẩn: 1.160.965.000 VNĐ

Bản nâng cao: 1.258.704.000 VNĐ

Bản cao cấp: 1.423.134.000 VNĐ

xem chi tiết

VinFast Fadil

Bản tiêu chuẩn: 352.500.000 VNĐ

Bản nâng cao: 383.100.000 VNĐ

Bản cao cấp: 419.100.000 VNĐ

Xem chi tiết

VinFast LUX A2.0

Bản tiêu chuẩn: 881.695.000 VNĐ

Bản nâng cao: 948.575.000 VNĐ

Bản cao cấp: 1.074.450.000 VNĐ

Xem chi tiết

VinFast VF9

Bản ECO: 1.443.200.000 VNĐ

Bản PLUS: 1.571.900.000 VNĐ

xem chi tiết

VinFast VF8

Bản ECO: 1.057.100.000 VNĐ

Bản PLUS: 1.237.500.000 VNĐ

Xem chi tiết

VinFast VFE34

690.000.000 VNĐ

Giá ưu Đãi KH Tiên Phong

570.000.000 VNĐ

Xem chi tiết

Đăng ký tư vấn/lái thử